Werken bij B-too

Eenlaagse school

Concept | Onderwijs | Nederland

Basisschool in 1 laag in houtbouw

Vanuit de sociale en technisch behoefte worden er de komende jaren worden heel veel basisscholen verbeterd en vervangen. Veel van die basisscholen zijn 1 laags en zullen dat in de nieuwbouw optie ook blijven. Vanuit de visie van de B-group “Samen. Gebouw. Bewust.” zijn wij nauw betrokken bij gebouwen met een maatschappelijk en sociaal verband. Dit doen wij ook vanuit een bewuste visie waar naast een financieel haalbaar gebouw ook biobased bouwen en dan voornamelijk in Houtbouw. Voor een 1 laagse school hebben we een opzet vormgegeven in hout.

Circulaire Houtbouw voor scholen

Hout in scholen draagt bij aan de verbetering van de leerprestaties van de leerlingen en voor een fijnere werkomgeving voor leerkrachten en staf. Daarnaast kan houtbouw worden geprefabriceerd waardoor het snel bouwt, aangepast kan worden aan de veranderende behoefte van een school. Vanwege de kenmerken van hout is kan het volledig circulair worden ontworpen en geengineerd zodat het eenvoudig kan worden gedemonteerd.

Outside View 02

Natuurinclusief integreren

Het gebouw kan ook nog zodanig worden geïntegreerd in de omgeving dat de natuur het uitganspunt wordt en het dak bijvoorbeeld een onderdeel wordt van het “speelterrein”. Hierdoor ontstaat een natuurlijker omgeving en kan ook ruimte worden gemaakt voor planten en dieren.

Houtbouw aanpasbaar aan onderwijsvisie

In Nederland zijn veel onderwijsvisies met specifieke wensen ten aanzien van het gebruik van ruimten. In bijgaande opzet is een visie gepresenteerd waarbij we uitgaan van een centrale ruimte met daaromheen ruimten waar les gegeven kan worden. Deze lesruimten zijn vervolgens weer aan elkaar te koppelen. Hierdoor ontstaat een gebouw met flexibele indelingsmogelijkheden en opties voor organisatorische splitsingen en aanpassingen in de tijd.

Locatie
Nederland

Programma
Basisschool

Status
Ideevorming

Vanuit de B-group zijn er diverse bijdragen geleverd aan de 1-laagse school.
B-too is de architect, B-invented heeft alle bouwkundige- en constructieve kennis toegevoegd, B-leaf heeft de houtbouwkennis ingebracht en bouwbedrijf B-happy heeft gekeken naar de realisatie mogelijkheden. 

Architectuur

B-too: Raz Keltsh, Eric Offermans

Bouwkundig

B-invented: Nadine Mocking, Eric Offermans

Constructie

B-invented: Bouwe Geels

Realisatie

B-happy: Joost Huijgen

 

Bijzonder naar school

In hout