Werken bij B-too

Meerlaagse school

Concept | Onderwijs | Amsterdam

Basisschool meerlaags in houtbouw

Vanuit de sociale en technisch behoefte worden er de komende jaren worden heel veel basisscholen verbeterd en vervangen. Een groot deel van deze basisscholen zijn binnenstedelijk gelegen en zullen dat in de nieuwbouw optie ook blijven. Vanuit de visie van de B-group “Samen. Gebouw. Bewust.” zijn wij nauw betrokken bij gebouwen met een maatschappelijk en sociaal verband. Dit doen wij ook vanuit een bewuste visie waar naast een financieel haalbaar gebouw ook biobased bouwen en dan voornamelijk in Houtbouw. Voor een meerlaagse school hebben we een oplossing ontworpen in hout.

Circulaire houtbouw voor scholen

Hout in scholen draagt bij aan de verbetering van de leerprestaties van de leerlingen en voor een fijnere werkomgeving voor leerkrachten en staf. Daarnaast kan houtbouw worden geprefabriceerd waardoor het snel bouwt, aangepast kan worden aan de veranderende behoefte van een school. Vanwege de kenmerken van hout is kan het volledig circulair worden ontworpen en geengineerd zodat het eenvoudig kan worden gedemonteerd.

Houtbouw aanpasbaar aan onderwijsvisie

In Nederland zijn veel onderwijsvisies met specifieke wensen ten aanzien van het gebruik van ruimten. In bijgaande opzet is de vraag om een sporthal te realiseren boven op de school. Hierbij hebben we een visie gepresenteerd waarbij we uitgaan van een centrale ruimte met daaromheen ruimten waar lesgegeven kan worden. Deze lesruimten zijn vervolgens weer aan elkaar te koppelen. Hierdoor ontstaat een gebouw met flexibele indelingsmogelijkheden en opties voor organisatorische splitsingen en aanpassingen in de tijd. De sporthal is als architectonisch element duidelijk onderscheidend van het onderwijs deel maar vormt wel een geheel met de schoolfunctie.

Natuurinclusief en functioneel integreren

Het gebouw kan ook nog zodanig worden geïntegreerd in de omgeving dat de natuur het uitganspunt wordt. Door de ontsluiting op te tillen worden deze een onderdeel van het “speelterrein” en kan de sporthal rechtstreeks worden ontsloten. Hierdoor ontstaat een natuurlijker omgeving en kan ook ruimte worden gemaakt voor planten en dieren.

Locatie
Amsterdam

Programma
School

Status
Ideevorming

Vanuit de B-group zijn er diverse bijdragen geleverd aan de 1-laagse school.
B-too is de architect, B-invented heeft alle bouwkundige- en constructieve kennis toegevoegd, B-leaf heeft de houtbouwkennis ingebracht en bouwbedrijf B-happy heeft gekeken naar de realisatie mogelijkheden. 

Architectuur
B-too: Raz Keltsch, Eric Offermans

Bouwkundig
B-invented: Nadine Mocking, Eric Offermans

Constructie
B-invented: Bouwe Geels

Realisatie
B-happy: Joost Huijgen

Leren

In het groen