Werken bij B-too

Ministerie van Maak

Architectuur | Klimaatbestendige woningen | Eindhoven

1 miljoen extra klimaatbestendige woningen

Het positioneren van 10.000 woningen op een vooraf geselecteerde locatie van twee bij twee kilometer. Dat was de opgave die honderd geselecteerde ontwerpteams meekregen om met elkaar in de komende tien jaar, de vanuit het Rijk wenselijk geachte, miljoen woningen in Nederland te realiseren.

Samen. Gebouw. Bewust

  • Architectuur moet randvoorwaarden creëren voor de fysieke ontmoetingen van mensen om socialer Samen. te leven.
  • Architectuur moet een Gebouw. leveren van en voor mensen in een mix tussen publieke, semipublieke en privé ruimten.
  • Architectuur moet meer Bewust. gebouwd en gebruikt worden.


Alle 100 maquettes werden vervolgens samengebracht tot de grootste maquette van Nederland ooit. Deze was te zien tijdens de 10e editie van de Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam.

Locatie
Bokste Beemden, Eindhoven

Programma
10.000 woningen

Status
Studie

Vanuit de B-group zijn er diverse bijdragen geleverd. B-too is de architect en B-invented heeft alle bouwkundige- en constructieve engineering en de vergunningen verzorgd.

Ontwikkelaar
B-invented

Architectuur
B-too: Eric Offermans, Lotte Dekkers, Sanne van Haasteren, Stéphanie Lelieveld 

Bouwkundig
B-invented: Eric Offermans, Lotte Dekkers, Sanne van Haasteren, Stéphanie Lelieveld 

Constructie
B-invented : Bouwe Geels