Werken bij B-too

MoVa

Architectuur | Concept 180 appartementen & commerciële plint | Amsterdam

Buitengewoon leven in een groen landschap op elke hoogte

Mountain Valley, kortweg MovA, dankt de naam aan de combinatie van “Mountains” en “Valley’s”. De Mountain krijgt zijn vorm door op elk niveau de massa terug te laten springen. Zo ontstaat er per laag een buitenruimte die opgedeeld wordt in privé, semi- openbaar en openbaar. De Valley ontstaat wanneer twee Mountains naar elkaar toe gekeerd worden. De ruimte tussen de Mountains, vormt een besloten openbaar binnen gebied die door de community als buitenruimte gebruikt kan worden.

Aanpasbaar naar elke wens

Binnen gebouwontwerp MoVa zijn veel functies geïntegreerd om zoveel mogelijk leefruimte te creëren in de woning. Zodoende worden de leefkosten relatief laag gehouden. Het vernieuwende stedenbouwkundige ontwerp biedt ruimte voor eigen invulling van de plint en de morfologie van het gebouw. Deze invulling is aanpasbaar naar elke wens. De façade kent vele uitvoeringsmogelijkheden waarbij hout zeer goed tot zijn recht komt. Uiteindelijk is het project- en het exploitatiebudget leidend in de keuze voor de materialisatie.

Desalniettemin biedt MoVa de mogelijkheid om veel groen te integreren en zo te kiezen voor een ecologisch gebouwontwerp. Door B-invented samen met B-leaf doorontwikkeld in een optimale houtbouw casco bestaand uit HSB gevel en wand elementen, waar nodig constructieve CLT wanden en vloeren in CLT.

Buitengewoon leven

MovA wordt gekenmerkt door een groen landschap aan privé en(semi-)publieke buitenruimten op elke hoogte. Er is een geleidelijke overgang van de publieke straten naar de semipublieke tuin en van deze community tuin naar de privétuinen op hoogte.

De vorm van de “Mountain Valley” is zo ontworpen dat alle buitenruimten met elkaar in contact staan. Elke bewoner heeft een privé buitenruimte van formaat, ongeacht de grootte van het appartement. Oftewel, buitengewoon leven in een groen landschap op elke hoogte.

Locatie
Amsterdam

Programma
180 appartementen + commerciële plint

Status
Concept

B-invented heeft een concept ontwikkeld voor bijzonder wonen in houtbouw. Door het laten terugkomen van verschillende modules.

Mede-inititiatiefnemer
BOOMbuilds

Architectuur
B-too: Eric Offermans, Sanne van Haasteren, Stephanie Lelieveld

Bouwkundig
B-invented: Eric Offermans, Stephanie Lelieveld, Sanne van Haasteren

Constructie
B-invented: Bouwe Geels

Aannemer
Houtbouw B-leaf: Edward Hoogendoorn

Samen wonen

In houtbouw